Kodin tai yrityksen fyysinen tila voi olla tyyliltään melkein millainen vain, ja ammattimainen sisustussuunnittelija tai -arkkitehti osaakin laatia kohteensa asiakkaansa näköiseksi ja tyyliseksi. Sisustus voi olla esimerkiksi moderni, romanttinen, merihenkinen, skandinaavinen tai etninen – ainoastaan mielikuvitus on rajana tyylin valinnassa. Tilan yleinen tyyli luo pohjaa sille, millaisia yksityiskohtia ja materiaaleja tilaan voidaan valita tyylin rikkoutumatta.

Sisustussuunnittelussa ei aina tosin ole kysymys kokonaisen tilan sisustamisesta tai muuttamisesta toisenlaiseksi, vaan joskus asiakas haluaa tehdä vain pieniä muutoksia. Asiakas saattaa esimerkiksi pohtia, minkä väriseksi jokin tietty seinä kannattaisi maalauttaa. Tällöinkin kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen sen sijaan, että ryhdytään kokeilemaan omin päin, jolloin pahimmassa tapauksessa hukataan sekä aikaa että rahaa. Rautakaupassa on nähtävillä erilaisia tapetti- ja värimalleja, mutta harva asiakas pystyy hahmottamaan mielessään, miltä kyseinen väri tai tausta näyttää levitettynä koko seinän kokoiseksi. Ammattilainen osaa auttaa valitsemaan sisustukseen sopivat värit ja materiaalit sekä huomioi myös tarvittavan valaistuksen ja tilan käytännöllisyyden. Hän hallitsee myös mitoituksen ja löytää tarvittaessa tietoa erilaisista asumiseen liittyvistä säädöksistä – esimerkiksi kosteiden tilojen suunnittelu vaatii aina erityistä tarkkuutta ja lakipykälien tuntemusta. Ammattilainen laatii myös kustannuslaskelman, josta ei tule asiakkaalle yllättäviä ja epämiellyttäviä poikkeamia.

Hyvin monet yritykset tarjoavat apua sisustussuunnittelun tekemiseen. Käytännössä kuka tahansa sisustamisesta innostunut luova henkilö voi kutsua itseään sisustussuunnittelijaksi, joten kuluttajan kannattaa olla tässä asiassa tarkkana. Suomessa toimii valtakunnallinen Sisustussuunnittelijat SI -yhdistys, johon kuuluu sisustussuunnittelijan tai sisustusarkkitehdin tutkinnon suorittaneita henkilöitä ja alan opiskelijoita. Jos SI-tunnus löytyy sisustussuunnittelija nimikkeen perästä, hän kuuluu kyseiseen yhdistykseen ja on siis alan ammattilainen. Myös sisustusarkkitehtien oma ammattijärjestö SIO on koonnut verkkosivuilleen linkkejä ammattisuunnittelijoiden omille sivuille.

Neuvoja sisustussuunnitteluun on saatavilla myös hyvin useista huonekaluliikkeistä. Sisustussuunnittelijoiden omat kotisivut kertovat paljon palveluntarjoajan näkemyksistä ja mausta. Kotisivuilta voi myös löytää valokuvia aiempien asiakkaiden kohteista ja niissä tehdyistä suunnittelu- ja muutostöistä. Kuviin perehtymällä voi saada itselleen uusia sisustusideoita, ja niiden avulla voi myös päätellä, kuka suunnittelijoista voisi olla lähimpänä sitä, mitä itse projektiltaan toivoo.

Aivan aluksi sisustusta miettivän asiakkaan kannattaa listata paperille ne työt, joita hän toivoo tilaan tehtävän. Viitseliäs voi lähteä liikkeelle vaikkapa verkkopohjaisten sisustusohjelmien avulla, jos kynän ja paperin käyttäminen tuntuu liian hankalalta. Tällaisia sisustussuunnitteluohjelmia löytyy Internetistä muun muassa sisustussuunnitteluohjelma-hakusanan avulla. Alustavan suunnitelman kanssa onkin helppo lähteä pyytämään tarjouksia eri yrityksiltä ja suunnittelijoilta. Jos tilasta on saatavilla vielä autenttinen pohjapiirros

, se auttaa sisustussuunnittelijaa työssään. On myös hyvä huomioida tilan käyttäjien määrä ja ikä sekä nyt että tulevaisuudessa – palveleeko sama tila sellaisenaan vielä parin vuoden kuluttua, vai tarvitaanko myöhemmin vaikkapa väliseinä jakamaan yhteinen lastenhuone kahdeksi erilliseksi tilaksi. Lisäksi on hyvä miettiä tilojen esteettömyyttä etenkin siinä tapauksessa, että tilan on tarkoitus palvella ikääntyviä tai muuten liikuntarajoitteisia henkilöitä.

Sisustussuunnittelijoiden hinta vaihtelee; tunnettu suunnittelija laskuttaa luonnollisesti enemmän kuin aloittelija. Onkin hyvä huomioida sopivaa sisustussuunnittelijaa etsittäessä, että kumpi omassa vaakakupissa painaa enemmän; suunnittelijan kokemus vai hinta. Kun oikea suunnittelija on löytynyt ja valittu, hänen kanssaan tehdään toimeksiantosopimus. Sopimukseen kirjataan alustava arvio projektiin käytettävistä työtunneista, tuntiveloitus mahdollisine arvonlisäveroineen ja tietenkin itse projektisuunnitelma. Lisäksi on hyvä sopia suunnittelijan kanssa siitä, kuka maksaa hänen mahdolliset matkansa kohteeseen. On tietenkin myös ensiarvoisen tärkeää kirjata sopimukseen, millaisessa aikataulussa projektin on tarkoitus edetä. Lisäksi sovitaan siitä, mistä projektissa tarvittavat materiaalit ja välineet hankitaan, ja minkä yritysten kanssa tehdään mahdollisesti yhteistyötä, jos sellaista tullaan tarvitsemaan.

Sisustussuunnittelussa on pitkälti kysymys makuasioista, joista ei vanhan sanonnan mukaan voi kiistellä. On siis hyvä ilmaista eriävä mielipiteensä mahdollisimman pian, jos suunnittelijan laatima ehdotus ei miellytä omaa silmää. Muutosten tekeminen jälkeenpäin on turhauttavaa ja maksaa aina asiakkaalle lisää.