Sisustussuunnittelijan työ on vaihtelevaa ja mielenkiintoista, mutta se voi olla myös erityisen haastavaa. Työhön kuuluu yleensä niin yksityiskotien kuin julkisten tilojenkin sisustuksen suunnittelua. Kerromme tässä artikkelissa, millaisia työtehtäviä sisustussuunnittelijan työ pitää sisällään.

Yksityiskotien sisustussuunnittelu

Yksityiskotien sisustamisessa on erityisen tärkeää ymmärtää, mitä asiakas haluaa. Usein tällaisia työtehtäviä suoritetaan erityisesti illalla sekä öisin, koska perheet käyvät päivisin töissä. Tämä vaatii sisustussuunnittelijalta venymistä omien työaikojensa suhteen, jotta ne sopisivat paremmin perheen aikatauluihin. Monesti yksityiskotia sisustettaessa suunnittelijan on otettava huomioon esimerkiksi perheen lempitavarat, jotka kodissa halutaan ehdottomasti säilyttää. Nämä tavarat saattavat jopa toimia sisustuksen keskipisteinä, joiden ympärille kodin muu sisustus luodaan.

Aina koko kotia ei haluta pistää uuteen uskoon, vaan kyse voi olla myös pienemmistä suunnittelutehtävistä, kuten uuden sohvan valitsemisesta, siten, että se sopisi mahdollisimman hyvin kodista jo löytyvään kalustukseen. Perhe saattaa tarvita apua myös esimerkiksi mattovalinnoissa tai verhojen suunnittelussa. Jossakin perheessä saatetaan pohtia seinän maalaamista, mutta ei oikein osata päättää seinän tulevaa väriä. Tärkeää on huomioida asiakkaan ajatukset ja toiveet, joiden pohjalta koko suunnitteluprosessi pyörähtää vauhtiin.

TV-kodit sisustuskohteina

Osa sisustussuunnittelijoista sisustaa TV-koteja, joita katselijat tuijottavat omista kuvaruuduistaan. Näissä työtehtävissä korostuu tarkka aikataulu ja sen sovittelu vaatiikin sisustussuunnittelijalta hyvää organisointikykyä. Katsojat on huomioitava TV-kodin sisustamisessa ennen muita.

Millaisia muita työtehtäviä sisustussuunnittelija tekee?

Erilaiset julkiset tilat tarvitsevat sisustussuunnittelijan osaavaa silmää ja esimerkiksi Unibetin toimisto on käyttänyt Suomessa sisustussuunnittelijaa luodakseen toimistostaan mahdollisimman viihtyisän ja asianmukaisen. Työtehtävät vaihtelevat pienistä suuriin ja melko helpoista melkoisen vaativiin.

Hinnoittelu ja budjetointi on haasteellista

Erityisesti yksityiskotien sisustussuunnitteluprojektien budjetoiminen on haastavaa kokeneellekin sisustussuunnittelijalle. Asiakkaan kanssa käydään tavallisesti alkukeskustelu, jossa selvitetään asiakkaan ajattelema projektin hintahaarukka sekä budjetti. Kuitenkin suunnitelmat usein muuttuvat matkan varrella ja asiakas saattaa keksiä uusia toiveita työn edetessä. Tällöin alkuperäinen budjetti saattaa venyä ja paukkua.

Hinnoittelu vaihtelee paljon. Osa suunnittelutöistä tehdään etukäteen sovitulla kokonaishinnalla, mutta osassa käytetään tuntiveloitusta. Suunnittelijan omaama kokemus toki vaikuttaa hinnoitteluun. Kokeneen suunnittelijan suunnittelutyö maksaa tietysti enemmän kuin alan noviisin. Moni sisustussuunnittelija on yrittäjä, mikä vaikuttaa työn hinnoitteluun.

Millaisia ominaisuuksia sisustussuunnittelijayrittäjän työ vaatii?

Moni sisustussuunnittelija on yrittäjä, minkä vuoksi häneltä vaaditaan runsaasti itseohjautuvuutta sekä uskoa omiin kykyihin. Yrittäjän asenteen on oltava kohdillaan. Sisustussuunnittelussa menestyäkseen henkilön tulee olla luova ja hänen tulee uskaltaa tarttua erilaisiin haasteisiin. Itsensä kehittäminen on tärkeä ominaisuus.

Ihmistuntemus on suunnittelijan työssä yllättävänkin keskeisessä osassa, sillä suunnittelijan on tärkeää osata tulkita herkkiä nyansseja. Monesti suomalaiset yksityiskodit suunnitellaan mahdollisimman käytännöllisiksi ja toimiviksi, siten, että käytännöllisyys ja toimivuus ajavat ulkonäöllisten seikkojen edelle. Erityisesti yksityiskotien sisustusta suunniteltaessa on toisinaan haastavaa vetää rajoja ja työn johtaminen voikin olla monen suunnittelijan kompastuskivi tai akilleen kantapää. Moni suunnittelija kokee julkisten tilojen sisustuksen suunnittelun yksityiskotien sisustuksen suunnittelua helpommaksi.

Moni sisustussuunnittelun ammattilainen on sitä mieltä, että aihetta käsittelevistä tv-ohjelmista katsoja saa usein aivan virheellisen ja vääristyneen kuvan kyseisestä työstä ja osa suunnittelijoista on joutunut jopa korjaamaan näitä virheellisiä käsityksiä. Tällaiset ohjelmat voivat olla viihdyttäviä, mutta eivät yleensä anna kovin todellisuutta vastaavaa kuvaa suunnittelijan työstä.

Vaikka yrittäjyys tarjoaa toisaalta tiettyä vapautta, on se myös täynnä haasteita. Oman työn johtaminen sekä myös työn rajaus ovat tärkeitä yrittäjän jaksamisen ja menestymisen kannalta. Moni nyky-yrittäjä joutuu myös käyttämään yllättävän paljon aikaa erilaisten some-kanavien päivittämiseen saadakseen näkyvyyttä. Epävarmuuden sietokyky on usein koetuksella ja riittävän ansiotason ansaitseminen saattaa aiheuttaa paineita. Verkostoituminen on erittäin tärkeää, ja asettaa yrittäjälle omat haasteensa. Aina ei jaksaisi varsinaisen suunnittelutyön lisäksi pitää yllä hyviä suhteita sinne ja tänne, mutta menestystä tavoittelevan yrittäjän on yleensä vain jaksettava.

Yrittäjän on myös tunnettava yritystoimintaansa koskeva lainsäädäntö, jotta hän voi toimia lain kirjaimen vaatimalla tavalla. Ilman tällaista tietotaitoa yrittäjä voi tahtomattaankin sortua tekoihin, jotka ovat jopa lainvastaisia.